Dyspraxis

Facebook

Facebook Posts

Tangles nu te koop bij Pica..
En ze zien er wijs uit!
... See MoreSee Less

Hoe stoer zijn onze nieuwe Tangles Wild! Ze zijn er in de motieven Camouflage, Giraffe, Luipaard, Slang, Zebra ZW en Zebra Paars. www.uitgeverijpica.nl/titels/tangles/tangle-wild-slang-pica

View on Facebook

Dyspraxis vzw heeft het bericht van Happy You Happy Family gedeeld. ... See MoreSee Less

ūüėć

View on Facebook

M-decreet is geen fidgetspinner
Hanne Vandenbussche, Inge Van de Putte, Elisabeth De Schauwer, Geert Van Hove (UGent Vakgroep Orthopedagogiek) en Marijke Wilssens (Arteveldehogeschool Gent).
H. Vandenbussche, I. Van de Putte, E. De Schauwer, G. Van Hove, M. Wilssens 16 april 2018, 11:52

'Vandaag zijn we nog steeds zoekend in het omgaan met diversiteit op school', aldus de auteurs. ©belga
Het M-decreet wordt de jongste dagen in vraag gesteld en neergezet als een trend die over zijn hoogtepunt is, zoals de fidgetspinner. Laat ons terugblikken waarom het decreet drie jaar geleden werd ingevoerd.
- Doorverwijzingen bleven stijgen, vooral naar type 1 (licht verstandelijke beperking) & type 8 (leerstoornissen).
- Oververtegenwoordiging van kinderen met een migratieachtergrond of met lage economische status in buitengewoon onderwijs.
- Herzien van ondersteuning in regulier onderwijs.
- Achterhaalde typologie√ęn in buitengewoon onderwijs.

Polariseren van gewoon versus bui­ten­ge­woon onderwijs brengt ons geen stap vooruit

Het was tijd om een systeem te herzien dat sinds de jaren 70 niet was aangepast. Het leken toen legitieme redenen om verandering door te voeren.

Vandaag zijn we nog steeds zoekend in het omgaan met diversiteit op school, dat begrijpt minister Crevits heel goed (DM 14/4). Verandering is bij momenten lastig en zwaar. Soms blijven mensen halsstarrig vasthangen aan het verleden. Toenemende diversiteit stelt onderwijs voor uitdagingen zonder pasklare en eenduidige antwoorden. Tegelijk leven misvattingen rond inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs betekent niet dat buitengewoon onderwijs wordt afgeschaft. Polariseren van gewoon versus buitengewoon onderwijs brengt ons geen stap vooruit. Samenwerking en afstemming is noodzakelijk. Hoe kunnen we afstappen van buitengewoon onderwijs als aparte plaats, maar het zien als dienstverlening? Kunnen we niet de kinderen laten reizen naar aparte plaatsen maar de ondersteuning zich laten verplaatsen? We willen kennis rond individuele handelingsplannen, transdisciplinair samenwerken, curriculumdifferentiatie… benutten in de reguliere context. Zeker in het werken met ouders die kwetsbaar zijn, zal dit broodnodig zijn.

Leraren worden afgeschilderd als onkundig, onmachtig en onwillend. Stoornisdenken dat de scepter zwaait bij het kijken naar leerlingen, wordt overgezet op de leraar. Het lijkt alsof een leraar niet in staat is om kwaliteitsvol onderwijs in de klas te realiseren. Niemand ontkent het tekort aan ondersteuning, maar kunnen we stoppen met de zwarte piet door te schuiven naar de gedragsgestoorde leerling, incompetente leraar, lastige ouders of falend beleid?

Inclusief onderwijs gaat niet over ge√Įndividualiseerd onderwijs. Redelijke aanpassingen zijn individuele maatregelen, maar dat betekent niet individueel onderwijs. Ze zorgen voor aanpassingen aan de onderwijsnoden van de leerling om te participeren in de klas. Inclusie gaat n√©t over het versterken van verbinding tussen kinderen, ouders, leraren, schoolteams en ondersteuners.

We blijven terugkeren op geen draagvlak voor inclusie. Al in 1998 was er een Memorandum rond Inclusief Onderwijs in de Vlaamse Onderwijsraad. Er is meer en meer evidentie van hoe inclusie kan werken. In 2018 tonen alle onderwijsverstrekkers groeiend bewustzijn om de keuze van ouders voor inclusie te respecteren. We gaan niet overhaast tewerk. Wanneer laten we het opwerpen van barrières achterwege?

Het M-decreet is geen hype, maar een uitdaging om onderwijs krachtiger te maken. Tijd om te groeien, doordachte evaluatie en blijvende inspanningen om alle kinderen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, is meer op zijn plaats dan paniekvoetbal en betonneren van status quo. Daarin schuilt de kracht van verandering.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Pinterest

  • Dyspraxis vzw secret Dyspraxis vzw secretariaat
  • Dyspraxia shop to he Dyspraxia shop to help people with dyspraxia, DCD, Dysgraphia and dyslexia
  • Dyspraxia in Teens a Dyspraxia in Teens and Adults
  • How Dyspraxia Can Af How Dyspraxia Can Affect Your Child‚Äôs Skills | Dyspraxia Symptoms - Understood