Lid worden

Sinds 1 januari 2019 hebben we het geluk enerzijds dankzij de inzet van velen door de warmste week acties en anderzijds beslist om geen lidgeld meer te vragen. Het is een open lid zijn en iedereen kan lid zijn die geïnteresseerd is in de wereld van DCD al dan niet professioneel.

We gaan nieuws of aankondigingen op maat sturen via mail en dit minimum 1 keer per jaar.