DCD

DCD of developmental coordination disorder, in het Nederlands Co√∂rdinatie-ontwikkelingsstoornis die voorkomt bij kinderen, jongeren en volwassenen. De term “ontwikkelingsstoornis” duidt op het feit dat deze stoornis in weze reeds aanwezig is van bij de geboorte en niet verworven is ten gevolge van een ongeval, ziekte of andere oorzaak. De symptomen zijn meestal maar zichtbaar op wat later stadia in de motorische ontwikkeling en dit is afhankelijk van kind tot kind.

 

In de baby Рpeuter leeftijd merken we soms een later of onregelmatig bereiken van de fijn-motorische beperking en minder coördinatie bij vaardigheden zoals springen, lopen en dansen. De teken- en schrijfmotoriek vertoont een zwakkere potloodgreep en er zijn problemen bij het knippen.

 

Het valt de ouders en de kleuterleiders op dat deze kinderen meer moeite hebben met het aanleren van motorische vaardigheden, ze leren de activiteiten minder of niet spontaan zoals andere kinderen. De vaardigheden moeten uitdrukkelijker worden aangeleerd.

Zo zal voor kinderen met DCD het aan- en uitkleden vaker een probleem vormen. Het tekenen vertoont niet de gewenste rijpheid, zowel wat vormgeving als wat techniek betreft. Constructiespelen met blokken, geometrische legpuzzels, enz. is niet direct het gegeerde speelgoed. Bij bijzondere motorische spelen zoals met de bal, diabolo… zijn ze minder goed in het aanleren en in het tempo. Het reactievermogen verloopt trager om bvb. een bal te vangen.